Игры для дошкольников 2 http://www.libok.net/writer/11928/kniga/47494/ogurtsova_galina/igryi_dlya_doshkolnikov_2 
 Огнев Максим http://www.libok.net/writer/9767/ognev_maksim 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  A-Z

Авторы - Й